BFG BFGZAŁÓŻ KONTO PRZEZ INTERNETWypełnij wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, prowadzonego przez nasz Bank. Poprawnie złożony wniosek, tj. taki który zawiera prawidłowo wypełnione pola, będzie podstawą realizacji składanego przez Ciebie zlecenia. Końcowym efektem będzie wysłanie, za pośrednictwem poczty, wygenerowanej przez nas umowy.

Do poprawnego wypełnienia formularza wymagana jest obsługa JavaScript. Proszę włšczyć obsługę JavaScript aby wypełnić formularz.


DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY
Imię
Drugie imię*
Nazwisko
Drugie nazwisko*
Imię ojca
Imię matki
Nazwisko panieńskie matki
Rodzaj dokumentu tożsamości
Seria i numer
PESEL
Data urodzenia (DD-MM-RRRR)
Miejsce urodzenia
Obywatelstwo
Stan cywilny
Telefon komórkowy
Adres e-mail
ADRES ZAMIESZKANIA
Numer domu
Numer mieszkania
Kod pocztowy
Miejscowość
ADRES KORESPONDENCYJNY**
Numer domu
Numer mieszkania
Kod pocztowy
Miejscowość
WYBIERZ ODPOWIEDNI PRODUKT:
Bankowość elektroniczna - eBankNet
Sposób potwierdzania operacji:
Limit jednostkowy operacji: *
Limit dzienny operacji: *
Uprawnienia w systemie eBankNet:


Karta płatnicza VISA Electron
Dzienny limit operacji gotówkowych:
Dzienny limit operacji bezgotówkowych:
Hasło do karty:
Kod zabezpieczający

* jeśli nie dotyczy, proszę pozostawić puste pole
** wypełnić w przypadku, gdy adres korespondencyjny jest inny od adresu zamieszkania. W pozostałych przypadkach proszę pozostawić puste pola.